Wat kunnen wij voor u betekenen?

Veel dingen zullen worden aangeboden zoals bij elke leerling die huiswerkbegeleiding krijgt.

  • Er  wordt structuur in het leren aangebracht d.m.v. het maken van een planning;
  • De leerlingen leren te leren. Ze krijgen hierbij allerlei hulpmiddelen bij aangeboden;
  • Alle handelingen die hier plaatsvinden worden vastgelegd in Studievolger. Dit is een online leerlingvolgsysteem.

Geen leerling is echter hetzelfde, zeker niet de leerling met een extra beperking. We zullen dan ook een handelingsplan opstellen dat precies bij de leerling past, rekening houdende met de beperkingen maar uitgaande van de mogelijkheden. Het grote voordeel van Atvies zijn de kleine groepen. Deze zullen nooit groter worden dan vier leerlingen. Hierdoor bestaat er ruimte voor individuele aandacht en wordt er een veilige omgeving gecreëerd. Naast huiswerkbegeleiding kunnen we ook nog ondersteuning bieden bij:

  • De vervolgstudie;
  • Toekomstplanning (denk aan het leren omgaan met bijvoorbeeld finaciën).
  • Samenwerking.
  • We zorgen natuurlijk voor een nauwe samenwerking met ouders, school en eventuele andere begeleiders. Daardoor wordt alle zorg die de leerling extra krijgt aangeboden zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd.