Algemene huiswerkbegeleiding:

Deze tarieven bedragen zijn bedoeld voor leerlingen zonder indicatiestelling. De bedragen zijn op basis van anderhalf uur per keer.

Standaardtarief: aantal keer per week Tarief per maand
1 keer € 80,-
2 keer € 115,-
3 keer € 140,-
4 keer € 170,-
5 keer € 190,-
Examenleerlingen: aantal keer per week Tarief per maand
2 keer € 130,-
3 keer € 150,-
4 keer € 180,-
5 keer € 200,-
Bijles Tarief per uur
Individueel € 17,50
In groepjes € 12,50

(Huiswerk)begeleiding voor leerlingen met indicatiestelling:

Het kan zijn deze begeleiding betaald kan worden uit het pgb of het rugzakje van school. Voor contactlegging met ambulant begeleiders, scholen, mentoren etc. worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Voor leerlingen met een indicatie die een langdurige begeleiding wensen, worden aparte prijzenpakketten afgesproken.

Soort begeleiding Tarief per uur
Leerling met indicatiestelling € 15,-

.

.

.

Ziekte of verzuim:

Bij ziekte of verzuim vindt er geen geen restitutie plaats. In plaats daarvan zorgen wij ervoor dat de leerling de mogelijkheid heeft de gemiste uren in te halen.